תא מים, ביוב וניקוז

תחום עיסוק התא ופעילותו העיקרית:

מהנדסי המים בישראל אינם רבים, אך תחומי פעילותיהם רבים ביותר ומגוונים.

במסגרת הנדסת המים כלולים התחומים הבאים:

>> מערכות מים של סביבה פתוחה, לרבות רשתות מים ומתקני טיפול במי שתייה, מתקני טיהור מים, בריכות ומאגרי מים ומערכות כיבוי אש.
>> מערכות ביוב של סביבה פתוחה, לרבות רשתות ביוב, תחנות שאיבה לשפכים, מתקני טיפול וטיהור של שפכים.
>> ניקוז, לרבות מערכות תיעול.
>>טיפול בפסולת מוצקה.
>> הידרולוגיה של מים עיליים, לרבות הסדרת נחלים, מאגרים וסכרים ומבנים הידראוליים.
>> הידרולוגיה של מי תהום, לרבות הפקת מי תהום – בארות, קידוחים ומתקני שאיבה, העשרת מי תהום וניקוז מי תהום.
>> ניהול סיכונים סביבתיים.
>> מערכות תברואה של בנינים , לרבות מי שתייה ומערכות לכבוי אש, ביוב, ניקוז ותיעול.

בכל התחומים הללו כוללת עבודת מהנדס המים פעולות רבות ועיקרן: תכן, הכנת חוות דעת מקצועיות, הגשת תכניות לרשויות המוסמכות, פקוח על ביצוע התכניות.

נושא חשוב שהתא הקדיש לו טיפול רב, הוא יחוד הפעולות למהנדסי מים.
הנושא כיום פרוץ ולמעשה כל אדם שהוא מותר לו לעסוק בתכנון של מים וביוב וניקוז, בכל תחום שהוא.

התא הכין עבור המועצה להנדסה ולאדריכלות, שהיא המוסד הסטטוטורי הקיים לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, הצעה לייחוד פעולות למהנדסי מים.
אם וכאשר תאושר ההצעה, יורשו אך רק מהנדסי מים לעסוק בתכן של מערכות מים, ביוב וניקוז, כמפורט לעיל ובכל הקשור בכך.


פעילות נוספת של התא נעשית בבאר שבע, בשיתוף עם המחלקה להנדסת בנין באוניברסיטת בן גוריון בנגב ומנהלה פרופ' יגאל שוחט. במסגרת זו מתקיימים באוניברסיטה ערבי עיון בנושאים הנדסיים ואליהם מוזמנים מהנדסים והסטודנטים של המחלקה.

בראש תא מים, ביוב וניקוז עומד מהנדס יאיר קורנברג

ארגונים בינלאומיים העוסקים התחום בו עוסק התא:

www.awwa.org

 www.iswa.org
www.epa.gov

 

 

הצטרפו לאיגוד המהנדסים!

האיגוד פועל להעשרה מקצועית של המהנדסים באמצעות כנסים, קורסים, ימי עיון וסיורים. בנוסף, האיגוד מעורב בחקיקה ובקבלת החלטו בדרג המדיני ודואג לקידום התקינה לתחומי ההנדסה השונים.
להצטרפות
כל הזכויות שמורות איגוד המהנדסים לבניה ותשתיות בישראל © 2022
Website created by Cyberserve