תנאי שימוש

תנאי השימוש באתר:

 
המשתמש באתר האיגוד, מקבל על עצמו, בכניסתו לאתר, את התנאים המפורטים מטה ואת פרשנותם, שלפיה האיגוד איננו חב באחריות איזו שהיא לגבי מידע הכלול באתר, השימוש בו או תצורת הצגתו ופרסום שמו של המשתמש.

 
1. האיגוד עושה כמיטב היכולת כדי שהמידע הכלול באתר יהיה מועיל, מעניין, רלבנטי לשימוש חברי האיגוד.
    יחד עם זה, האיגוד איננו מסוגל לבדוק כל פיסת מידע וכל דעה המפורסמות באתר, לא בהיבט של נכונותה,
    יעילותה וכו' ולא בהיבט של תצורת הצגתה או מידת פגיעתה בזכויות מוקנות. לאור זה האיגוד לא יהיה אחראי
    על המידע הכלול באתר, לא המידע הבא מאת האיגוד עצמו ולא המידע הבא ממקורות חיצוניים לאיגוד.
    המשתמש במידע עושה כך על אחריותו.
 

2. המידע והחומרים שבאתר נועדו לשימוש פרטי – אישי והם אסורים להעתקה שינוי מכירה העברה ולכל שימוש
    מסחרי-כלכלי שמעבר לשימוש אישי ופרטי.

 

3. המשתמש באתר מסכים כי בשום מקרה לא תקום לו עילת תביעה בשל מידע הכלול באתר או בשל השימוש
    שיעשה במידע כזה. על המשתמש לבדוק כל מידע באורח מקצועי מלא ולא להסתמך על הנאמר באתר.
 

4. האמור באתר וכל תצורה של הצגת התכנים בו מהווים רכוש האיגוד. ומחייבים הסכמה של האיגוד או לפי
    העניין, של הבעלים של זכויות היוצרים. מכאן שאין להעתיק מידע או תצורת הצגה של המידע בלא נטילת
    רשות מאת האיגוד, או לפי העניין, מבעלי זכויות היוצרים האחרים. בכל מקרה יש להקפיד על קיום הוראות
    החוק לגבי זכויות היוצרים, בין השאר, לכבד את הכותבים או המציגים באתר הן בהצגת דבריהם והן בציון
    שמותיהם.
 

5. האתר משקף את דעות הכותבים בלבד והנאמר הוא על אחריותם בלבד. אין לייחס את הנאמר באתר
    להשקפת האיגוד או כאמירה מטעמו. והאיגוד איננו נוטל אחריות לפרסומים באתר, שלימותם עדכנותם
    דיוקם וכל כיוצא באלה.
  

6. מידע המתפרסם באתר נועד לשמש כמידע כללי, לפיכך, אין לפעול בהסתמך על הנאמר באתר בלא בבחינה,
    התייעצות ובדיקה מעמיקה ופרטנית.
  

7. נשמרת הזכות לערוך שינויים באתר ובתכניו בכל עת.
 

8. הוראות האמורות לעיל יפות גם לכל קישור או הפנייה הכלולה באתר.
 

9. הפונה באמצעות האתר, בענייני האתר או בעניין הנובע מהאמור באתר, מסכים כי פנייתו ופרטיו יפורסמו
    באתר ואם יתבקש האיגוד - יימסרו הפרטים האמורים גם לכל מבקש.

הצטרפו לאיגוד המהנדסים!

האיגוד פועל להעשרה מקצועית של המהנדסים באמצעות כנסים, קורסים, ימי עיון וסיורים. בנוסף, האיגוד מעורב בחקיקה ובקבלת החלטו בדרג המדיני ודואג לקידום התקינה לתחומי ההנדסה השונים.
להצטרפות
כל הזכויות שמורות איגוד המהנדסים לבניה ותשתיות בישראל © 2023
Website created by Cyberserve