תא מנהור

תחום עיסוק התא ופעילותו העיקרית:

קידום הידע בתחום המנהור והבנייה התת-קרקעית, עדכון המפרט הכללי הבינמשרדי, קידום תקנים ישראליים והכשרת מהנדסים לפיקוח בתחום המנהור.

התא יעסוק בהרחבת פעילות המנהור ע"י כוחות ישראליים בכל התחומים: תכנון, ביצוע, ניהול פרויקטים, פיקוח והקטנת התלות בגורמי חוץ בכל התחומים.

בראש תא ניהול ופיקוח עומד מהנדס דן צוקר 

 

הצטרפו לאיגוד המהנדסים!

האיגוד פועל להעשרה מקצועית של המהנדסים באמצעות כנסים, קורסים, ימי עיון וסיורים. בנוסף, האיגוד מעורב בחקיקה ובקבלת החלטו בדרג המדיני ודואג לקידום התקינה לתחומי ההנדסה השונים.
להצטרפות
כל הזכויות שמורות איגוד המהנדסים לבניה ותשתיות בישראל © 2023
Website created by Cyberserve