רגולציה וקשרי ממשלאיגוד המהנדסים שם לו למטרה לפעול לקידום מעמד המהנדס וענף התכנון והבניה תוך שיתוף פעולה עם הדרג המחוקק והמבצע, במטרה להוביל ולקדם נושאים ברי חשיבות לענף, לכלכלה הישראלית ולבטיחות ורווחת כלל האזרחים.
במסגרת זו פועל האיגוד לביצוע מעקב שוטף אחר הצעות חקיקה ושינויי חקיקה תקינה, עומד בקשר עם גורמי הביצוע במשרדים הרלוונטיים לייצוג הענף בתהליכים רלוונטיים ומוביל יוזמות רגולטוריות לקידום ענף ההנדסה.

במסגרת הפעילות בתחום הרגולציה וקשרי הממשל, פועל האיגוד בשני מישורים מרכזים: 

חקיקה ותקינה – במסגרת פעילותו לטיוב וקידום החקיקה והתקינה הרלוונטית לענף, פועל האיגוד לביצוע מעקב  שוטף אחר הצעות חוק, ממשלתיות ופרטיות, בשלבי החקיקה השונים, לייצוג עמדות האיגוד בוועדות הכנסת השונות ולהעברת ניירות עמדה לגורמים המעורבים בהליך החקיקה.בנוסף, פועל האיגוד לגיבוש יוזמות חקיקה ותיקוני חקיקה ולבניית הקשרים השוטפים עם הגורמים המובילים בכנסת בתחומים הרלוונטיים בענף ההנדסה.   

קשרי ממשל – חלק ניכר מעבודת החקיקה והתקינה ומבניית התשתית הרגולטורית לענף ההנדסה מבוצעת  במשרדי הממשלה, בלשכות המשפטיות, בגורמים המקצועיים ובוועדות השונות.איגוד המהנדסים פועל לבנייתו והידוקו של הקשר השוטף עם כלל גורמי המקצוע במגזר הממשלתי, לבניית שיתופי פעולה ותהליכי חשיבה לקידום מעמד המהנדס וענף ההנדסה, לייצוג עמדות האיגוד ולהשתלבות בתהליכים הרלוונטיים. 

למעבר למאגר המידע - חקיקה ומסמכים מקצועיים לחץ כאן

הצטרפו לאיגוד המהנדסים!

האיגוד פועל להעשרה מקצועית של המהנדסים באמצעות כנסים, קורסים, ימי עיון וסיורים. בנוסף, האיגוד מעורב בחקיקה ובקבלת החלטו בדרג המדיני ודואג לקידום התקינה לתחומי ההנדסה השונים.
להצטרפות
כל הזכויות שמורות איגוד המהנדסים לבניה ותשתיות בישראל © 2023
Website created by Cyberserve