תא ניהול ופיקוח

תחום עיסוק התא ופעילותו העיקרית:

תא ניהול ופיקוח עוסק בכל הנושאים המקצועיים שעיקרם: ניהול פרויקטים במכלול מקצועות ההנדסה האזרחית וזאת באמצעות קידום מקצועי של המהנדסים הכולל: הדרכות מקצועיות משלימות, ימי עיון וקורסים וסיורים בתחום של ניהול פרויקטים, כמאות, ניהול לוחות זמנים, BIM, בקרת והבטחת איכות וכד'. בנוסף, פועל התא רבות בנושא ייחוד פעולות בענף ההנדסה האזרחית וחבריו שותפים לניסוח קוד הבניה החדש. חברי התא שותפים לגיבוש החוזה הממשלתי האחיד החדש 3210. התא מקיים כנס דו שנתי של מנהלי פרויקטים, המהווה נדבך בהפצת הידע והניסיון ההנדסי בניהול פרויקטים.

תא ניהול ופיקוח יהווה אחסניה לשימור הידע והניסיון ההנדסי בתחום ניהול פרויקטים.  על התא להוביל את הדיון בנושאים המקצועיים של תחום הניהול, באופן שישרת את כלל השותפים לתהליך ההקמה, קבלנים, מתכננים, מזמיני עבודה וכד'. התא אמור לשמש מקור ידע למהנדסים צעירים בתחום הניהול ובית חם לדור החדש של מנהלי פרויקטים. לכן התא צריך לפתח מערך של קורסי הכשרה משלימה בכל מגוון התחומים של ניהול פרויקטים.

בראש תא ניהול ופיקוח עומד מהנדס גיא גבע

 

 

הצטרפו לאיגוד המהנדסים!

האיגוד פועל להעשרה מקצועית של המהנדסים באמצעות כנסים, קורסים, ימי עיון וסיורים. בנוסף, האיגוד מעורב בחקיקה ובקבלת החלטו בדרג המדיני ודואג לקידום התקינה לתחומי ההנדסה השונים.
להצטרפות
כל הזכויות שמורות איגוד המהנדסים לבניה ותשתיות בישראל © 2022
Website created by Cyberserve