חברי הנהלה, ועד ומטה

חברי הנהלה וועד האיגוד החל מיום 10.11.2018


 חברי הנהלה   

יגאל גוברין יו"ר איגוד המהנדסים לשליחת מייל
ישראל דוד מ"מ וסגן יו"ר האיגוד, ראש תא מבנים לשליחת מייל
איתי לויתן יו"ר ועדת השתלמויות לשליחת מייל
מיכאל גרונסקי גזבר האיגוד, יו"ר ועדת הכספים לשליחת מייל
אדי קורן יו"ר ועדת בוררים ומומחים לשליחת מייל
עמי פורן חבר הנהלה לשליחת מייל


חברי ועד   

יגאל גוברין יו"ר האיגוד לשליחת מייל
ישראל דוד מ"מ וסגן יו"ר האיגוד, יו"ר תא מבנים לשליחת מייל
יעקב פרידמן יו"ר תא בטיחות אש לשליחת מייל
יאיר דיקמן חבר תא מבנים ומ"מ יו"ר תא מבנים לשליחת מייל
איתי לויתן חבר תא מבנים לשליחת מייל
פאולינה וייץ יו"ר תא ניהול הביצוע לשליחת מייל
אורלי אינדיצקי יו"ר תא קיימות לשליחת מייל
דוד דוד יו"ר תא גיאוטכניקה לשליחת מייל
אדי ליבוביץ יו"ר תא הנדסה סיסמית לשליחת מייל
דוד דוד יו"ר תא גיאוטכניקה לשליחת מייל
אדי ליבוביץ יו"ר תא הנדסה סיסמית לשליחת מייל
גלית אגרנטי יו"ר תא חומרים וטכנולוגיות לשליחת מייל
דן גוליק יו"ר תא תנועה ותחבורה לשליחת מייל 
חיים ליברמן יו"ר תא תשתיות תחבורתיות  לשליחת מייל
יאיר קורנברג יו"ר תא מים, ביוב וניקוז לשליחת מייל
ארנון רוזן יו"ר תא מנהור לשליחת מייל
שי מרגולין יו"ר תא ניהול ופיקוח לשליחת מייל
עמי פורן חבר תא ניהול ופיקוח לשליחת מייל
אורי שקד חבר תא ניהול ופיקוח לשליחת מייל
רוני סרי חבר תא ניהול ופיקוח לשליחת מייל
אדי קורן חבר תא ניהול ופיקוח לשליחת מייל
שמוליק גדרון חבר תא ניהול ופיקוח לשליחת מייל
יעקב גריאני חבר תא ניהול ופיקוח לשליחת מייל
לוזי מרגולין חבר תא ניהול ופיקוח לשליחת מייל
מכאל גרונסקי חבר תא ניהול ופיקוח לשליחת מייל
דני מריאן יו"ר האיגוד הקודם    לשליחת מייל

מטה האיגוד   

עו"ד בשמת פלג-סרצנסקי מנכ"לית האיגוד לשליחת מייל
תמר טריטקוב מחלקת הדרכה לשליחת מייל
יהודה כפיר פיתוח תכניות הדרכה לשליחת מייל
ענת ענתבי ניו-מדיה לשליחת מייל
סיון פרץ מזכירות ואדמיניסטרציה לשליחת מייל
לביאה ברומברג פרויקטים מיוחדים לשליחת מייל 
רחלה רזניק מכירות לשליחת מייל 

הצטרפו לאיגוד המהנדסים!

האיגוד פועל להעשרה מקצועית של המהנדסים באמצעות כנסים, קורסים, ימי עיון וסיורים. בנוסף, האיגוד מעורב בחקיקה ובקבלת החלטו בדרג המדיני ודואג לקידום התקינה לתחומי ההנדסה השונים.
להצטרפות
כל הזכויות שמורות איגוד המהנדסים לבניה ותשתיות בישראל © 2022
Website created by Cyberserve