חברי הנהלה, ועד ומטה

חברי הנהלה וועד האיגוד החל מנובמבר 2022


 חברי הנהלה   

יגאל גוברין יו"ר איגוד המהנדסים לשליחת מייל
ישראל דוד מ"מ וסגן יו"ר האיגוד, ראש תא מבנים לשליחת מייל
איתי לויתן יו"ר ועדת השתלמויות לשליחת מייל
מיכאל גרונסקי גזבר האיגוד, יו"ר ועדת הכספים לשליחת מייל
יואב סרנה חבר הנהלה לשליחת מייל
גיא גבע חבר הנהלה לשליחת מייל
נעם רביב חבר הנהלה לשליחת מייל


חברי ועד   

יגאל גוברין יו"ר האיגוד לשליחת מייל
ישראל דוד מ"מ וסגן יו"ר האיגוד, יו"ר תא מבנים לשליחת מייל
יאיר דיקמן חבר תא מבנים ומ"מ יו"ר תא מבנים לשליחת מייל
איתי לויתן חבר תא מבנים ויו"ר ועדת השתלמויות לשליחת מייל
גיא גבע יו"ר תא ניהול ופיקוח לשליחת מייל
נעם רביב יו"ר תא ניהול הביצוע לשליחת מייל
אדי ליבוביץ יו"ר תא הנדסה סיסמית לשליחת מייל
גלית אגרנטי יו"ר תא חומרים וקיימות לשליחת מייל
קובי ברטוב יו"ר תא תא כבישים תנועה ותחבורה לשליחת מייל
יאיר קורנברג יו"ר תא מים, ביוב וניקוז לשליחת מייל
דן צוקר יו"ר תא מנהור לשליחת מייל
יעקב פרידמן יו"ר תא בטיחות אש לשליחת מייל
עמי פורן יו"ר ועדת בוררים לשליחת מייל
יואב סרנה חבר תא ניהול ופיקוח לשליחת מייל
איל דודוביץ חבר תא ניהול ופיקוח לשליחת מייל
אדי קורן חבר תא ניהול ופיקוח לשליחת מייל
אורן זטלני חבר תא ניהול ופיקוח לשליחת מייל
מוני יוקלה חבר תא ניהול ופיקוח לשליחת מייל
רענן בן סיני חבר תא ניהול ופיקוח לשליחת מייל
פאולינה וייץ חברת תא ניהול הביצוע לשליחת מייל
אורלי אינדיצקי חברת תא ניהול הביצוע לשליחת מייל
רביב טל חבר תא כבישים, תנועה ותחבורה לשליחת מייל
שחר רפאל חבר ועדת ביקורת  לשליחת מייל 
גלעד פריימן חבר ועדת ביקורת  לשליחת מייל 
מוטי דרזניק חבר ועדת ביקורת לשליחת מייל
נח רפפורט  חבר ועדת ביקורת  לשליחת מייל 
שלמה שכטר חבר ועדת ביקורת לשליחת מייל 
אחי רורמן חבר ועדת ביקורת לשליחת מייל

מטה האיגוד   

עו"ד בשמת פלג-סרצנסקי מנכ"לית האיגוד לשליחת מייל
תמר טריטקוב מחלקת הדרכה לשליחת מייל
יהודה כפיר פיתוח תכניות הדרכה לשליחת מייל
ענת ענתבי פרסום וניו-מדיה לשליחת מייל
סיון פרץ מזכירות ואדמיניסטרציה לשליחת מייל
לביאה ברומברג פרויקטים מיוחדים לשליחת מייל 
רחלה רזניק מכירות לשליחת מייל 

הצטרפו לאיגוד המהנדסים!

האיגוד פועל להעשרה מקצועית של המהנדסים באמצעות כנסים, קורסים, ימי עיון וסיורים. בנוסף, האיגוד מעורב בחקיקה ובקבלת החלטו בדרג המדיני ודואג לקידום התקינה לתחומי ההנדסה השונים.
להצטרפות
כל הזכויות שמורות איגוד המהנדסים לבניה ותשתיות בישראל © 2023
Website created by Cyberserve