בוררים ומומחים

על ועדת מומחים ובוררים באיגודבתי המשפט, כידוע, מוצפים בתביעות בתחום התכנון והבנייה וההתמודדות עם תביעות אלו מצריכה ידע רב וספציפי בתחומי ההנדסה השונים. לצערנו שופטי בתי המשפט מחזיקים רשימות של מומחים שלא מוגדרת לגביהם הכשירות המקצועית הנאותה לשמש כמומחים ו/או בוררים מטעם בית משפט ו/או בהסכמת הצדדים של הסכסוך. בדרך כלל מי שבוחר את המומחה מטעם בית המשפט זאת מזכירות בית משפט מבלי לאפשר שיקול דעת מקצועי על מהות הסכסוך וכישורי המומחה לתת את השרות המקצועי המיטבי.

האיגוד, באמצעות ועדת המומחים והבוררים שלו בראשותו של עמי פורן, חבר הנהלה, פועל למינוי בוררים ומומחים בהתאם לבקשות המופנות אליו על ידי בתי המשפט ועל ידי גורמים אחרים. הוועדה מתחזקת רשימה מתעדכנת של מומחים ובוררים, בהתאם למקצועות ההנדסה השונים, שהם המומחים הטובים ביותר בתחומם. הועדה מבצעת מיונים קפדניים של המומחים השונים, ותנאי עיקרי להיכלל ברשימת המומחים והבוררים של האיגוד הינה השתתפות בקורסים, וכן בהשתלמויות מקצועיות-משפטיות, בתחום הבוררות ומתן חוות דעת מומחים. ההשתלמויות מועברות לחברי האיגוד על ידי עורכי דין ומומחים בתחום.
בנוסף, המומחים והבוררים מחויבים לחתום על תצהיר המפרט כללי אתיקה מקצועיים המחייבים אותם במלאם תפקידים אלה. באמצעות ירחון האיגוד, וכן בעזרת הדוא"ל, מתעדכנים חברי האיגוד באופן שוטף בפסיקות בתי המשפט בתחום הבוררות התכנון והבנייה, וכן הם מתעדכנים בחוקים חדשים או בהצעות חוק בתחומים אלו.

עם קבלת פנייה למינוי מומחה או בורר, בוחנת ועדת המומחים והבוררים את מהות העניין העומד לדיון, ועל פי הנסיבות מציע לצדדים את המומחה הטוב ביותר בתחום הספציפי. יש לציין כי בתחום ההנדסה האזרחית, כמו ברפואה, יש התמחויות שונות ויש חשיבות רבה לכך שהמומחה או הבורר יהיה בעל הידע וההכשרה המתאימה ביותר לנושא הנדון.

למזכירות ועדת בוררים ומומחים, אנא פנו למזכירות האיגוד בשעות הפעילות של האיגוד – 03-7524075

או בדוא"ל [email protected]  

לעיון בתקנון הבוררים לחץ כאן

הצטרפו לאיגוד המהנדסים!

האיגוד פועל להעשרה מקצועית של המהנדסים באמצעות כנסים, קורסים, ימי עיון וסיורים. בנוסף, האיגוד מעורב בחקיקה ובקבלת החלטו בדרג המדיני ודואג לקידום התקינה לתחומי ההנדסה השונים.
להצטרפות
כל הזכויות שמורות איגוד המהנדסים לבניה ותשתיות בישראל © 2023
Website created by Cyberserve