תא מים, ביוב וניקוז

תחום עיסוק התא ופעילותו העיקרית:

ףףףף

מהנדסי המים בישראל אינם רבים, אך תחומי פעילותיהם רבים ביותר ומגוונים.

במסגרת הנדסת המים כלולים התחומים הבאים:

• מערכות מים של סביבה פתוחה, לרבות רשתות מים ומתקני טיפול במי שתייה, מתקני
  טיהור מים, בריכות ומאגרי מים ומערכות כיבוי אש.
• מערכות ביוב של סביבה פתוחה, לרבות רשתות ביוב, תחנות שאיבה לשפכים, מתקני
  טיפול וטיהור של שפכים.
• ניקוז, לרבות מערכות תיעול.
• טיפול בפסולת מוצקה.
• הידרולוגיה של מים עיליים, לרבות הסדרת נחלים, מאגרים וסכרים ומבנים  
  הידראוליים.
• הידרולוגיה של מי תהום, לרבות הפקת מי תהום – בארות, קידוחים ומתקני שאיבה,
  העשרת מי תהום וניקוז מי תהום.
• ניהול סיכונים סביבתיים.
• מערכות תברואה של בנינים , לרבות מי שתייה ומערכות לכבוי אש, ביוב, ניקוז ותיעול.

בכל התחומים הללו כוללת עבודת מהנדס המים פעולות רבות ועיקרן: תכן, הכנת חוות דעת מקצועיות, הגשת תכניות לרשויות המוסמכות, פקוח על ביצוע התכניות.

נושא חשוב שהתא הקדיש לו טיפול רב, הוא יחוד הפעולות למהנדסי מים.
הנושא כיום פרוץ ולמעשה כל אדם שהוא מותר לו לעסוק בתכנון של מים וביוב וניקוז, בכל תחום שהוא.

התא הכין עבור המועצה להנדסה ולאדריכלות, שהיא המוסד הסטטוטורי הקיים לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, הצעה לייחוד פעולות למהנדסי מים.
אם וכאשר תאושר ההצעה, יורשו אך רק מהנדסי מים לעסוק בתכן של מערכות מים, ביוב וניקוז, כמפורט לעיל ובכל הקשור בכך.

פעילות נוספת של התא נעשית בבאר שבע, בשיתוף עם המחלקה להנדסת בנין באוניברסיטת בן גוריון בנגב ומנהלה פרופ' יגאל שוחט. במסגרת זו מתקיימים באוניברסיטה ערבי עיון בנושאים הנדסיים ואליהם מוזמנים מהנדסים והסטודנטים של המחלקה.

 

 בראש תא מים, ביוב וניקוז עומד מהנדס יאיר קורנברג

 

 

 

ארגונים בינלאומיים העוסקים התחום בו עוסק התא:

 

www.awwa.org

 www.iswa.org
www.epa.gov

 

אודות האיגוד  
אודות
תאים מקצועים
פרסי האיגוד
פעילות האיגוד במכון התקנים
בוררים ומומחים
רגולציה וקשרי ממשל
פורום בטיחות
הטבות לחברים
מרכז ההדרכה וההכשרה
הכשרות פנים ארגוניות
דף הבית    |   צור קשר
עקוב אחרינו בפייסבוק
עקוב אחרינו בטוויטר
הצטרפו לשירות הודעות
ועדכונים בוואטסאפ
כל הזכויות שמורות איגוד המהנדסים לבניה ותשתיות בישראל © 2013