תקן ישראלי חדש לניהול, מטעם המזמין, של פרויקטי בנייה ותשתיות

03.06.2024


להורדת המדריך לניהול פרויקטי בנייה ותשתיות לחץ כאן

עד לאחרונה, מקצוע ניהול פרויקטים (מטעם המזמין) לא היה מוגדר. לא היו תקנות, ולא היו תקנים שהכתיבו את תכולת המקצוע, ואת תפקידיהם ואחריותם של המעורבים בתחום. כל מזמין קבע את דרישותיו ממנהל הפרויקט, כראות עיניו. כל מנהל פרויקט פעל בהתאם לדרישות המזמין ממנו, ובהתאם לשיקול דעתו. גם האקדמיה לא מילאה את החסר (מקצוע ניהול הבנייה, הנלמד ברוב האקדמיות, עוסק בעיקר בניהול ביצוע וניהול אתר עבור הקבלן, ואינו כולל דבר על ניהול פרויקטים עבור המזמין, כמו, למשל, ניהול תכנון, ניהול התקשרויות ועוד). החלל התמלא, בחלקו, ע"י פסיקות בתי משפט, שלא יכלו להתבסס על חוק שאינו קיים. הן התבססו בעיקר על שיקול דעתו של השופט (לטוב ולרע), שניזון בעיקר מחוות דעת של מומחים, שגם להם לא היה מסמך בסיסי שניתן להתייחס אליו. הסבירות שלטה, אבל שיקולי הסבירות השתנו מזמן לזמו ומפרויקט לפרויקט.

המכון הלאומי לחקר הבנייה בטכניון הכיר במחסור זה, והכין, לפני מספר שנים, מחקר על הבעייתיות בחוסר תקן לניהול פרויקטים, והביא הצעות להכנת תקן שכזה. בין המלצותיו היה אימוץ תקן זר המתאים לניהול פרויקטים בישראל (המלצה שהתבססה על החלטת ממשלה לאמץ תקנים זרים, ככל שניתן)
מקצוע ניהול הפרויקט המשיך להתנהל כרצונו של כל אחד מהעוסקים בו, מהמזמין ועד מנהל הפרויקט. לא הייתה אחידות, ולא היה כל בטחון שמה שנעשה יתקבל כסביר במקרה של אירוע משפטי.

איגוד המהנדסים לבנייה ולתשתיות, בהובלת יו"ר האיגוד, החל לפעול, לאחרונה, מול מכון התקנים, להכנת תקן לניהול פרויקטי בנייה ותשתיות מטעם המזמין.
הוקמה ועדת מומחים, שבסיום עבודתה המליצה על אימוצו של התקן הבריטי 6079BS – עקרונות והכוונה לניהול פרויקטים. התקן הבריטי מנחה הכנת מסמכי הכוונה לניהול פרויקטים בכל התחומים.

במרץ 2024 אושר התקן הבריטי כתקן ישראלי לניהול פרויקטי בנייה ותשתיות: ת"י 6627.

כיום, ת"י 6627, מגדיר את תפקידיו ואחריותו של מנהל הפרויקט, ובמקביל גם את תפקידיו ואחריותו של המזמין, הן כלפי מנהל הפרויקט והן כלפי הפרויקט עצמו. התקן קובע ש"הצלחת הפרויקט תלויה בעשייה המתבססת על הכתוב בתקן".

במקביל לאישור התקן הישראלי החדש, החליטו, איגוד המהנדסים והמכון הלאומי, להכין מדריך לניהול פרויקטי בנייה ותשתיות בישראל, בהתאם להנחיות התקן.
המדריך עוקב וממלא אחר הנחיות התקן, מפרש אותן, וכאשר נדרש, מתאים ומרחיב אותן למקובל בענף הבנייה והתשתיות בישראל.
המדריך מכסה את כל פעילותו של מנהל הפרויקט מטעם המזמין, החל מייזום הפרויקט, דרך ניהול התכנון, הכנת וניהול ההתקשרויות עם הקבלנים, ביצוע הפרויקט, ומסירתו למזמין בסוף התהליך. במקביל הוא מציין את פעולותיו הנדרשות של המזמין למען הצלחת הפרויקט. לדעת עורכי המדריך – איגוד המהנדסים והמכון הלאומי, המדריך יכול לשמש כ- best practice, וכמדד סבירות לניהול פרויקטי בנייה ותשתיות בישראל.

זהו מדריך ראשון מסוגו, ולמרות שנבדק ע"י מהנדסים מהאיגוד וחוקרים מהמכון, והיות ובתחום ניהול פרויקטים קיימות התפתחויות (כולל בתקנות), החליטה ועדת המומחים של המדריך להמשיך בתפקידה ולעדכן את המדריך אחת לתקופה. בכוונתנו שבידי ציבור העוסקים בענף יהיה המדריך הטוב ביותר והמעודכן ביותר. הערות והצעות לגבי תוכן המדריך מוזמנות מכל העוסקים בתחום (בסוף המדריך יש פרטים לפניות בנושא).

להורדת המדריך לניהול פרויקטי בנייה ותשתיות לחץ כאן


תגיות:

הצטרפו לאיגוד המהנדסים!

האיגוד פועל להעשרה מקצועית של המהנדסים באמצעות כנסים, קורסים, ימי עיון וסיורים. בנוסף, האיגוד מעורב בחקיקה ובקבלת החלטו בדרג המדיני ודואג לקידום התקינה לתחומי ההנדסה השונים.
להצטרפות
כל הזכויות שמורות איגוד המהנדסים לבניה ותשתיות בישראל © 2023
Website created by Cyberserve