איגוד המהנדסים מכריז על: 75 שנות הנדסה - תחרות המבנה המנצח!

19.01.2023

תחרות 75 שנה למבנה הנדסי מיוחדלקראת יום העצמאות ה 75 למדינת ישראל, אנחנו מבקשים להעלות את מורכבות וחשיבות ההנדסה בפרויקטי הבינוי והתשתיות שהוקמו בישראל במהלך 75 שנותיה.


קריטריונים להשתתפות בתחרות:

>> על מגיש הפרויקט לתחרות להיות חבר איגוד, (יש לציין את פרטי הקשר של מציע הפרויקט: שם, משרד, מס' נייד וכתובת דוא"ל).
>> את ההצעות יש לשלוח ע"ג קובץ וורד ובו פרוט המורכבות ו/או הייחודיות ההנדסית של הפרויקט (המורכבות/ הייחודיות הנדסית יכולה לבוא לידי ביטוי בשימוש בחומרים, במורכבות הביצוע, במורכבות התכנון, בחדשנות הפרויקט ועוד).
>> יש לצרף תמונות של הפרויקט
>> יש לציין את שמות הגורמים העיקרים הרלוונטיים (יזם, מהנדסים ומתכננים ראשיים, אדריכל- במידה ומדובר בפרויקט בינוי).
הדגש בתחרות זו אינו על מראה הפרויקט אלא על ההיבטים ההנדסיים שלו.
את ההצעות יש לשלוח בדוא"ל עד תאריך 1.3.2023 לכתובת [email protected] 

בתום הגשת ההצעות יצביעו חברי האיגוד בהצבעה אישית מקוונת.

עשרת הפרויקטים הזוכים יופיעו בעיתון הנדסת בנייה ותשתיות ובמדיות השונות. בנוסף, ועדת ההיגוי של הכנס ה-14 תשלב מבין הפרויקטים הזוכים הרצאות בתוכנית הכנס, לפי שיקול דעתה המקצועי.
האיגוד יפרסם את דבר התחרות במדיות השונות.

בהצלחה לכולם!

תגיות:

הצטרפו לאיגוד המהנדסים!

האיגוד פועל להעשרה מקצועית של המהנדסים באמצעות כנסים, קורסים, ימי עיון וסיורים. בנוסף, האיגוד מעורב בחקיקה ובקבלת החלטו בדרג המדיני ודואג לקידום התקינה לתחומי ההנדסה השונים.
להצטרפות
כל הזכויות שמורות איגוד המהנדסים לבניה ותשתיות בישראל © 2022
Website created by Cyberserve