חדשות רגולציה- סיכום פעילות בחודש ינואר 2017

תגיות:
07/02/17

פעילות האיגוד לתיקון תקנות התכנון והבניה החדשות

 

כידוע, ב-4 יולי 2016 פורסמו תקנות התכנון והבניה החדשות, המהוות חלק מהרפורמה של תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה.  

התקנות החדשות כוללות מספר שינויים משמעותיים בתהליכי רישוי הבניה ובהיקף חובות וסמכויות הפיקוח על תהליך הבניה. בין היתר, קובעות התקנות את תפקידם של האחראי לביצוע השלד, האחראי לביקורת על הביצוע ואת היקף אחריותם וסמכותם של מכוני הבקרה.

 

בעקבות כניסתן לתוקף של התקנות החדשות, בוטלו הסעיפים והתקנות שלהלן:

 

  •        סעיפים 2-18, 20-17 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרותיו), התש"ל-1970
  •        התוספת הראשונה והרביעית לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרותיו), התש"ל-1970
  •        תקנות התכנון והבניה (חיבור מבנה לתשתיות לפני השלמת תנאי ההיתר), התשנ"ב-1992
  •        תקנות התכנון והבניה (פיקוח עליון על הבנייה), התשנ"ב-1992

 

ביום 5 ינואר 2017 קיים תא ניהול באיגוד פגישה בהובלת יו"ר התא ובהשתתפות יו"ר ומנכ"לית האיגוד לצורך דיון בתקנות החדשות ולגיבוש עמדת האיגוד לגביהן. בעקבות הדיון, הועבר בימים האחרונים נייר עמדה ראשוני למנהל התכנון ובמקביל, אנו מקיימים עבודת מטה לגיבוש עמדה מלאה וכוללת.

 

תקנות מכוני הבקרה טרם אושרו ע"י ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת

 

בימים אלו מתגבש נוסח תקנות התכנון והבניה הנוגע להסדרת עבודתם של מכוני הבקרה, הצפויים לפעול מכוח החוק והתקנות החדשות. טיוטת התקנות עוסקת בנושאים המרכזיים הנוגעים להסדרת פעילות המכונים, לרבות: דרך הגשת הבקשה למכון, אופן ההתקשרות, אגרות, נושאי הטיפול ואחריות מקצועית וכיו"ב.

 

בתאריך 23 ינואר התקיים דיון על סעיפי האגרות בתקנות האמורות, בוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת. בדיון הוצגה ע"י מנהל התכנון תפיסת החוק והתקנות בנוגע למטרות מכוני הבקרה, אופן הסמכתם והתנהלותם והיקף אחריותם.

 

הדיון הסתיים ללא הסכמות לנוכח חילוקי דעות מהותיים בין מנהל התכנון לבין רשות הכבאות וההצלה.

יו"ר הוועדה, ח"כ דוד אמסלם, ביקש להשלים את עבודת המטה בין הגופים בתוך כשבועיים ולהביא את הנושא לדיון חוזר בוועדה.

 

עמדת איגוד המהנדסים בדיון ועדת המדע בנושא קידום טכנולוגיות לבניה מהירה

 

בתאריך 9 ינואר התקיים בוועדת המדע של הכנסת דיון בנושא "קידום טכנולוגיות לבנייה מהירה לפתרון מצוקת הדיור" בהשתתפות שר הבינוי והשיכון, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון וכן נציגים רבים ממשרדי הממשלה ומגורמים רבים בענף הבנייה.

 

נציגת האיגוד בדיון – ראש תא חומרים וטכנולוגיות – מהנדסת ד"ר גלית אגרנטי, התייחסה למטרות תיעוש הבניה תוך הפניית תשומת הלב כי לא כל בנייה מתועשת הינה גם בהכרח איכותית ובת-קיימא. 

ד"ר אגרנטי התייחסה לסוגיית החסמים וציינה כי אחד החסמים מן המרכזיים לתיעוש הבנייה בארץ נעוץ בסוגיית הרגולציה. בהקשר זה ציינה כי אחד מיעדי הענף והמדינה הינו לימוד משיטות מתועשות המיושמות בחו"ל  ואשר יש לגביהן ניסיון מוכח. עם זאת, בעוד שלשיטות אלו קיימים תקנים ואישורים מתאימים בחו"ל, ארץ טרם נכתבו להן תקנים מקומיים ועל כן לא ניתן לעבוד איתן.

ד"ר אגרנטי הדגישה כי יש לפעול להסרת החסמים על מנת שנוכל לנצל את היתרון המרכזי של החברות הזרות, שהינו ניסיונן בשיטות ביצוע ותכנון חדשות שלהם. בעניין זה, ציינה כי על המכנה המשותף לעבודה להיות התקינה האירופאית, אשר החברות הזרות יודעות לעבוד על פיה ואשר על המדינה לאפשרה ברגולציה. 

יו"ר הוועדה, ח"כ אורי מקלב ומנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, מר אשל ארמוני, ציינו את חשיבות קידום הסוגיה. יו"ר הוועדה ציין כי בכוונתו לקיים דיון נפרד בסוגיית התקינה והסרת החסמים.

  

 

תוספת ושינויים בבניינים קיימים – כוונת מנהל התכנון לפעול לטיוב ההסדרה בתחום

בתאריך 26 ינואר התקיימה ישיבתה ה-195 של ועדת המשנה לתקנות במנהל התכנון. במסגרת ישיבת הוועדה הציג מנהל התכנון את החוסר הקיים כיום בהסדרה ובסטנדרטיזציה מלאה ובהירה לתחום תוספות ושינויים במבנים קיימים. נציגי המנהל ציינו כי בכוונתם להתחיל בעבודת מטה להסדרת החוק והתקנות בנושא.

 

יוזמת לשכת עורכי הדין להקמת פורום משותף לקידום תחומי הדיור והבניה

 

בתאריך 30 ינואר התקיים בלשכת עורכי הדין דיון שמטרתו הקמת פורום משותף לקידום רגולציה בנושא הדיור, הבנייה וההנדסה, אשר יכלול נציגים מטעם לשכת עורכי הדין ולשכת השמאים לצד נציגי לשכת המהנדסים, איגוד המהנדסים ועמותת האדריכלים. מטרת הפורום הינה לאחד כוחות, בפרט למול הממשלה והכנסת, על מנת ליזום חקיקה ותקינה לקידום הענף.

כלל הגופים שהשתתפו בדיון בירכו על היוזמה להקמת הפורום ובשבועות הקרובים הוא צפוי להתחיל בפעילות.

 

 

לעדכונים שוטפים  - עקבו אחר חשבון הטוויטר של "איגוד המהנדסים"

 

 

חזרה»
חדשות  
הודעות וחדשות
האיגוד בתקשורת
רגולציה וקשרי ממשל
פורום בטיחות
אינדקס חברות
מחקרים ומאמרים
מגזין הנדסת בנייה ותשתיות
עתונות מקצועית
פסקי דין וענייני חוק
CTBUH - המועצה העולמית לבנייה גבוהה
תקנים להערות הציבור
חדשות fib
עדכונים פרוטוקולים ומסמכים
תרומה לקהילה
האסיפה הכללית של האיגוד
בחירות 2016 באיגוד
מאגר מידע
בחירות 2018 באיגוד
דף הבית    |   צור קשר
עקוב אחרינו בפייסבוק
עקוב אחרינו בטוויטר
כל הזכויות שמורות איגוד המהנדסים לבניה ותשתיות בישראל © 2013