מאגר מידע

 

חוקים ותקנות

 

 

חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958

 

תקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי וייחוד פעולות), התשכ"ז-1967  

 

הצעת חוק המהנדסים והאדריכלים (תיקון מס' 9) (הוראות שונות), התשע"ז–2017 (רישיון זמני למהנדס או אדריכל ממדינת חוץ)

חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

 

תקנות התכנון והבניה (רישוי הבניה), התשע"ו-2016 

 

תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרותיו), התש"ל-1970

 

תקנות התכנון והבניה (התקנת מקומות חניה), התשמ"ג-1983 – נוסח מעודכן לאחר תיקון תשע"ו  

 

טיוטת תקנות התכנון והבניה (הקמת מכון בקרה ודרכי עבודתו), התשע"ז-2017 – נוסח עדכני אפריל 2017

 

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988 

 

חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954 

 

חוק התקנים, התשי"ג-1953

 

חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט – 1969  

 

תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), התשמ"ח-1988 

 

 

מסמכים מקצועיים

 

דו"ח ועדת זיילר 

 

הודעה ברשומות על לשכת המהנדסים כארגון מייצג 

אודות האיגוד  
אודות
הצטרפות לאיגוד
תאים מקצועים
פרסי האיגוד
פעילות האיגוד במכון התקנים
בוררים ומומחים
רגולציה וקשרי ממשל
פורום בטיחות
משולחנו של יו"ר האיגוד
הטבות לחברים
רישוי ורישום מהנדסים
מרכז ההדרכה וההכשרה
הכשרות פנים ארגוניות
צור קשר
דף הבית    |   אזור אישי    |   קישורים   |  צור קשר
עקוב אחרינו בפייסבוק
עקוב אחרינו בטוויטר
כל הזכויות שמורות איגוד המהנדסים לבניה ותשתיות בישראל © 2013