ועדת המשנה לתקנות אישרה להוסיף לתקנות הרישוי תקנה העוסקת באחריות הקבלן

תגיות:
25/06/17

 

 

ביולי 2016 פורסמו ונכנסו לתוקפן תקנות התכנון והבניה (רישוי הבניה), התשע"ו-2016.

  

חלק ח' לתקנות אלו (תקנות 81-94) עוסק בנושא "ביצוע ובקרת ביצוע" ומפרט את בעלי התפקידים ותחומי האחריות הנוגעים לביקורת על ביצוע הבנייה.

בין היתר, מתייחס חלק זה לאחריותם של מכוני הבקרה, של האחראי לתיאום עם מכון הבקרה, האחראי לביקורת על הביצוע, האחראי לביצוע שלד הבניין ועורך הבקשה המקיים פיקוח עליון.

  
נכון להיום, לא מתייחס חלק זה בתקנות לאחריותו של הקבלן לביצוע הבנייה ולחובותיו לקיים בקרה ופיקוח עצמיים.

אחריות זו של הקבלן מפורטת כיום בסעיף 16.08א לתוספת השנייה לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרותיו), התש"ל - 1970, העומד עדיין בתוקפו.

 

בהמשך לאמור ובהמשך לפניות שבוצעו בנושא זה, לרבות מטעם ארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאים, החליטה ועדת המשנה לתקנות, בתאריך 22 יוני 2017, להוסיף את התקנה העוסקת באחריותו של הקבלן גם לתקנות הרישוי.

 

איגוד המהנדסים הביע את תמיכתו בהוספת הסעיף, וזאת מתוך מטרה כי בתקנות החדשות תוצג תמונה מלאה של בעלי התפקידים והנושאים באחריות לביצוע הבניה.

  

יצוין, כי נוסח התקנה שאושר ע"י הוועדה זהה כמעט במלואו לנוסח סעיף 16.08א לתקנות בקשה להיתר, המפורט לעיל, למעט שינויים המתחייבים מנוסח תקנות הרישוי, לרבות תיקון אשר בוצע לבקשת האיגוד.

  

להלן נוסח התקנה כפי שאושר ע"י ועדת המשנה:

  

תקנה 90א
אין באחריות עורכי הבקשה להיתר או באחריות מתכנן שלד הבניין או באחריות האחראי לביצוע שלד הבניין או האחראי לביקורת על הביצוע, לפי חלק זה, כדי לפטור קבלן מאחריותו לביצוע הבניה לפי ההיתר ולאיכותה, לרבות אחריות לקיום פיקוח מלא וביקורת על ביצוע הבנייה, לפי כל דין.


טרם כניסתו לתוקף, יידרש התיקון האמור לקבל את אישור המועצה הארצית לתכנון ובניה, לקבל אישור נוסח ממשרד המשפטים ולהיחתם ע"י שר האוצר.

 

האיגוד ימשיך לפעול למול כלל הגורמים הרלוונטיים לקידום התיקון האמור ותיקונים מהותיים נוספים הנדרשים בתקנות הרישוי.

 

למסמך ההחלטות הרשמי של ועדת המשנה לתקנות לחץ כאן

 
 
 
לתגובות והתייחסויות – עו"ד עינת פישר לאלו – מנהלת רגולציה וקשרי ממשל
במייל - einat@engineering.org.il 

 
או בפורום רגולציה באתר האיגוד

 

חזרה»
חדשות  
הודעות וחדשות
האיגוד בתקשורת
ניוזלטר- מידע ועדכון מקצועי למהנדס
רגולציה וקשרי ממשל
פורום בטיחות
אינדקס חברות
מחקרים ומאמרים
מגזין הנדסת בנייה ותשתיות
עתונות מקצועית
פסקי דין וענייני חוק
CTBUH - המועצה העולמית לבנייה גבוהה
תקנים להערות הציבור
חדשות fib
עדכונים פרוטוקולים ומסמכים
תרומה לקהילה
האסיפה הכללית של האיגוד
בחירות 2016 באיגוד
מאגר מידע
בחירות 2018 באיגוד
דף הבית    |   צור קשר
עקוב אחרינו בפייסבוק
עקוב אחרינו בטוויטר
כל הזכויות שמורות איגוד המהנדסים לבניה ותשתיות בישראל © 2013