מכרז פומבי 1/17 לכתיבת הנחיות לתכנון הסדרי תנועה בקרבת מוסדות חינוך

תגיות:
23/03/17
את ההצעות על המציעים להפקיד בתיבת המכרזים עד ליום 20/4/2017 בשעה 10:00

 


1. חברת מ.ת.ל – מנהלת תכנון תחבורתי לישראל בע"מ מזמינה בזאת מציעים לקבל הצעות עבור מכרז 1/17:

    כתיבת הנחיות לתכנון הסדרי תנועה בקרבת מוסדות חינוך, והכל כפי שיפורט במסמכי מכרז זה.

 
2. את ההצעות על המציעים להפקיד בתיבת המכרזים המוצבת במשרדי חברת מ.ת.ל, מנהלת תכנון
    תחבורתי 
 בע"מ, 
רחוב המסגר 43, קומה 1, תל-אביב, עד ליום 20/4/2017 בשעה 10:00. הפקדת
    המעטפות בתיבת המכרזים הינה
באחריות המציעים בלבד. הצעה שלא תמצא בתיבת המכרזים במועד הנקוב
    לעיל, לא תדון.

 
3. מסמכי המכרז המלאים מופיעים באתר האינטרנט של משרד התחבורה וניתן לעיין בהם דרך אתרי האינטרנט
    הנ"ל 
 ללא תשלום.

  

     לעיון במכרז לחץ כאן

 

  

4. החברה, מטעמים מיוחדים שיצוינו, רשאית להאריך את המועד הקבוע להגשת ההצעות לתקופה נוספת.
    הודעה על
 הארכה כאמור תועבר בהתאם לקבוע בחוק חובת המכרזים. על המועד החדש יחולו כל
    ההוראות החלות על מועד
המקורי.
5. הוראות מסמכי המכרז גוברות על הוראות הודעה זו, ו/או על פרסום מסמכי המכרז באתרי האינטרנט.

חזרה»
חדשות  
בחירות 2018 באיגוד
אינדקס חברות
הודעות וחדשות
האיגוד בתקשורת
רגולציה וקשרי ממשל
פורום בטיחות
מחקרים ומאמרים
מגזין הנדסת בנייה ותשתיות
עתונות מקצועית
פסקי דין וענייני חוק
CTBUH - המועצה העולמית לבנייה גבוהה
תקנים להערות הציבור
חדשות fib
עדכונים פרוטוקולים ומסמכים
תרומה לקהילה
האסיפה הכללית של האיגוד
בחירות 2016 באיגוד
מאגר מידע
דף הבית    |   צור קשר
עקוב אחרינו בפייסבוק
עקוב אחרינו בטוויטר
כל הזכויות שמורות איגוד המהנדסים לבניה ותשתיות בישראל © 2013