האסיפה הכללית של האיגוד - כל המידע

תגיות:
01/11/16

האסיפה הכללית של האיגוד תתקיים ביום שני 7.11.2016 בשעה 16:30

במשרדי האיגוד – רחוב אפעל 25 קרית אריה, פתח תקווה

 

 

השנה תתכנס האסיפה הכללית במתכונתה החדשה וכל חברי האיגוד מוזמנים לקחת בה חלק.

 

על האסיפה הכללית ועל תפקידה ניתן ללמוד בתקנון האיגוד 

 

 

על סדר היום:

 

16:30 – 17:00  – התכנסות
   
17:00 – 18:00  – אסיפה כללית:
 
אישור תוצאות הבחירות  -  לעיון בתוצאות הבחירות לחץ כאן

בחירות חברי ועדת ביקורת – אנא ראו פירוט בהמשך
דבר היו"ר – פרידה מחברי הועד היוצא וברכות לחברי הועד הנכנסים 
 
18:00 – 19:00 – ישיבת ועדת ראשונה:
 
נהלי עבודה

מינוי הנהלת האיגוד וועדות האיגוד 

****

 

בחירות לועדת ביקורת –

  

 חברי האיגוד מוזמנים לעיין בקורות החיים של המועמדים לחברות בועדת ביקורת.

במהלך האסיפה יתבקשו החברים המשתתפים להצביע לחברי הועדה.  

 

המועמדים הם:

 

רוני בן אריה

 

יורם גדיש 

 

מוטי דרזניק

 

זאב גרליץ

 

גבריאל טרכטנברג

חיים לב 

  

אחי רורמן

 

נח רפפורט

 

אבי שני

 

שלמה שכטר

  

  

  

מתוך התקנון - וועדת הביקורת סעיפים 96 – 100

 

96 .האסיפה הכללית תבחר את יושב ראש וועדת הביקורת ועוד 4 חברים בה וכן תבחר 2 ממלאי מקום.

      חבר בוועדת הביקורת(וכמוהו ממלא מקום של החבר) לא יכהן כחבר בוועד האיגוד, בהנהלת האיגוד,

      כיושב ראש וועד תא, או כחבר בוועד תא.

  

97 .וועדת הביקורת תקבע את יעדי הביקורת, כך שבמחזור של 4 שנים תבקר הוועדה את כל מוקדי הפעילות של
      האיגוד.

 

98. בסמכות וועדת הביקורת לבצע כל פעולה חוקית הנדרשת לדעתה לצורך מילוי תפקידה, לרבות נוכחות נציגיה
      בישיבות הוועד, קבלת דו"חות כספיים באורח שוטף, פרסום דו"חות 
ביקורת וכיוצא בזה.

 

99. בטרם תגבש וועדת הביקורת את ממצאיה תביא את טיוטת הממצאים לתגובת המבוקר ותקבע את ממצאיה
      הסופיים בעקבות עיון בתגובתו, ככל שבחר להגיב. וועדת ביקורת תדווח 
לאסיפה הכללית על ממצאיה.

 

100. פסקה חברותו של חבר וועדת הביקורת, יתמנה במקומו הראשון בין ממלאי המקום. לא נמצא ממלא מקום,
        יצורף חבר נוסף בעל כשירות מתאימה שייבחר ע"י הוועד.

 

 

חזרה»
חדשות  
הודעות וחדשות
האיגוד בתקשורת
ניוזלטר- מידע ועדכון מקצועי למהנדס
רגולציה וקשרי ממשל
פורום בטיחות
אינדקס חברות
מחקרים ומאמרים
מגזין הנדסת בנייה ותשתיות
עתונות מקצועית
פסקי דין וענייני חוק
CTBUH - המועצה העולמית לבנייה גבוהה
תקנים להערות הציבור
חדשות fib
עדכונים פרוטוקולים ומסמכים
תרומה לקהילה
האסיפה הכללית של האיגוד
בחירות 2016 באיגוד
מאגר מידע
בחירות 2018 באיגוד
דף הבית    |   צור קשר
עקוב אחרינו בפייסבוק
עקוב אחרינו בטוויטר
כל הזכויות שמורות איגוד המהנדסים לבניה ותשתיות בישראל © 2013