פסק דין בעניין סמכות הבורר

תגיות:
11/08/15

להלן פסק דין של בית המשפט המחוזי הדן בתביעה, בה מתבקש בית המשפט להצהיר כי סמכות הבורר במסגרת הבוררות בין הצדדים חלה אך ורק על הסכסוכים שבין המבקשים והמשיב מצד אחד, לבין המשיב הפורמאלי מצד שני, וכי אין לבורר סמכות לדון במחלוקות שבין המבקשים מצד אחד והמשיב מצד שני.

 

נקבע, כי נקודת המוצא במשפט הישראלי היא, כי אין לבורר סמכות להחליט בשאלת היקף סמכותו להכריע במחלוקת, אלא אם הצדדים הסמיכוהו לכך במפורש. בלא קיום הסמכה מפורשת כאמור, יש להעביר את ההכרעה בשאלה זו לבית המשפט המוסמך.

 

בענייננו, הסמיכו הצדדים במפורש את הבורר להחליט בשאלת היקף סמכותו.

 

 

 

 

חזרה»
חדשות  
הודעות וחדשות
האיגוד בתקשורת
רגולציה וקשרי ממשל
פורום בטיחות
אינדקס חברות
מחקרים ומאמרים
מגזין הנדסת בנייה ותשתיות
עתונות מקצועית
פסקי דין וענייני חוק
CTBUH - המועצה העולמית לבנייה גבוהה
תקנים להערות הציבור
חדשות fib
עדכונים פרוטוקולים ומסמכים
תרומה לקהילה
האסיפה הכללית של האיגוד
בחירות 2016 באיגוד
מאגר מידע
בחירות 2018 באיגוד
דף הבית    |   צור קשר
עקוב אחרינו בפייסבוק
עקוב אחרינו בטוויטר
כל הזכויות שמורות איגוד המהנדסים לבניה ותשתיות בישראל © 2013